Health, Beauty and Wellness Fair

September 22, 2012 @ Bantayog ng mga Bayanoi QC