“Limitless” Stepping Out of the Box

March 2, 2016, Function Hall Pamantasan ng Lungsod ng Pasig